Quran or ahadeese mubaraka say eh sabet hai keh hazrat esa a.s nezdeke qayamat aik ommate k haseat say wapas ayengay halanakeh oh nabbi hai leken islam ko or hazrat muhammad (S.A.W) ka laya howa aik haqeqe islam logo k samnay pesh karaga.or esa a.s k hayat say munkar or wapas anay say jo log munker hai oh bel ettefaq gomrah hai.